تلفن

041-34461030

ساعات کاری

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 تا 18
ایوان اسپیگل

ایوان اسپیگل

مدیر اجرایی

مهارت های رهبری پویا را پس از درگاه های تجاری به طور مناسب تقویت کنید. زنجیره های تأمین تعامل میوکاردینای جهانی با بردارهای با کیفیت متمایز. در سطح جهانی با استفاده از خدمات قابل تعامل ، منابع جهانی متحول می شوند.

X