تلفن

041-34461030

ساعات کاری

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 تا 18
ریکی کوپر

ریکی کوپر

مدیر اجرایی

دارای مهارت های رهبری تیم و رسیدن به موفقیت می باشد. در بخش طراحی مشغول به فعالیت می باشد. و دارای دانش هایی در سطح جهانی است.

X